HOLANDSKÝ KLUK

PRAVÝ HOLANDSKÝ SÝR

FARMÁŘSKÉ TRHY

VIZ NÍŽE

další prodejny

holešovická tržnice
Vinohradská 44
Seznam farmaŘskÝch trhŮ,
kterÝch se bĚhem sezÓny ÚČastnÍme

OC Arkády Pankrác

středa: 8.00 – 18.00 hod

před OC Arkády Pankrác
Na Pankráci 86 Praha 4 - před OC Arkády Pankrác

DEJVICE - Kulaťák

sobota: 7.00 – 14.00 hod

Vítězné námětí
Praha 6 – DEJVICE


TĚŠÍME SE NA VÁS


HOLANDSKÝ KLUK

PRAVÝ HOLANDSKÝ SÝR
HOLANDSKÝ KLUK, sro
Vinohradská 44
120 000 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 24841200, DIČ: CZ 24841200
ČÍSLO ÚČTU: 6519624001/5500
EMAIL: INFO@HOLANDSKYKLUK.CZ
TEL CZ: (+420) 602 332 712 NEBO TEL NL: (+31) 681 044 006